Hjemmefødsel – Alt hvad du skal vide om at føde hjemme

Hjemmefødsel kan være for alle der har lyst, og som har en ukompliceret fødsel i vente. Læs med her hvor vi kommer omrking hvordan en hjemmefødsel foregår samt hvilke forudsætninger der er til at føde i hjemmet.

Hjemmefødsel - De fleste gravide kan føde i hjemmet hvis de ønsker det.

Hvad er en hjemmefødsel?

En hjemmefødsel er en fødsel, der foregår i hjemmet (i modsætning til fødsler på fødeklinikker eller sygehuse. I følge “loven om svangerskabshygiejne og fødselshjælp”*, er det alle kvinders ret at få stillet en gratis jordemoder til rådighed, ved en fødsel i hjemmet. Der er ligeledes særlige teams af jordemødre der er specialiseret i at håndtere hjemmefødsler – fordelt ud over hele landet.

Hvordan foregår en hjemmefødsel?

Hvis du vælger at føde hjemme, kommer jordemoderen ud til jer når i vurderer at du er i aktiv fødsel, samme tidspunkt som du ellers ville tage af sted til hospitalet. Jordemoderen kan være fra en privat hjemmefødselsordning i din region, udsendt fra hospitalet eller en privat du selv betaler. Alle autoriserede jordemødre i Danmark må varetage hjemmefødsler.

Jordemoderen arbejder har de samme forpligtigelser i forhold til at varetage fødsel uanset om hun er på et sygehus eller i hjemmet. Hun vil rådgive dig og hjælpe dig så alt forløber så glat som muligt. Hun vil lytte til barnets hjertelyd med jævne mellemrum, og på den måde holde øje med at barnet ikke bliver stresset. Når du har født, vil hun hjælpe dig i gang med amningen, og sikre at blødningen er normal. Hun vil også sy dig i hjemmet hvis der er fremkommet bristninger, og har selvfølgelig lokalbedøvelse med til dette.

Barnet vil blive undersøgt, målt og vejet i hjemmet. Tidligst efter 2 timer vil hun gå igen. Inden hun går, har i fået information om hvad i skal holde øje med i de første dage efter fødslen, og hvor i kan henvende jer. Samt hvornår i får besøg af en fagperson igen. Jordemoderen er forpligtiget til at overflytte dig til hospitalet under eller efter fødslen hvis der opstår tegn på komplikationer, og her vil hun så arbejde sammen med en fødselslæge om din fødsel. Fuldstændig ligesom hvis du til at starte med var på hospitalet. Hvis din jordemoder er privat, vil hun på hospitalet også arbejde sammen med en hospitalsansat jordemoder.

Hvad hvis man skal overflyttes til hospitalet – hvorfor og hvordan foregår det?

Der kan være flere grunde til at vælge at overflytte til hospitalet selvom man har planlagt en hjemmefødsel, de fleste er ganske udramatiske og kan foregå i bil eller taxa. Nogle gange kan man blive overflyttet med en ambulance, det afhænger af årsagen og tidspunktet i fødslen.

Fødslen bliver overvåget af en jordemoder og overflytningsårsagerne vil være på baggrund af en opstået eller mulig fremtidig komplikation. Hvis fostervandet er grønt, hvis barnets puls er for hurtig eller dykker for meget under veerne, hvis det er ved at være så længe siden at fostervandet er gået at du anbefales antibiotika, hvis fødslen trækker ud og du er udtrættet, hvis du får feber undervejs, hvis du får en stor bristning, hvis du bløder for meget i forbindelse med moderkagens fødsel mv.

Jordemoderen følger altid med kvinden ind på hospitalet. Hvis overflytningen sker med ambulance, skal partneren nogle gange selv køre derind.

Kan du føde hjemme?

Du bestemmer selv hvor du vil føde. Du har selv ret til at vælge, ligesom du selv har ret til at vælge om du vil følge de anbefalinger der er hvis du føder på et sygehus. Sådan er loven. De fleste har dog et ønske om at gøre det der er bedst for sig selv og barnet, og det er ikke altid det du til at starte med drømmer om. Derfor er det også vigtigt at forstå at en hjemmefødsel kun giver mening indtil den måske ikke gør det længere.

Udover sikkerhed er der også selve præstationen. Når du vælger at føde hjemme, så vælger du også en fødsel uden medicinsk smertelindring. Du kan selvfølgelig blive overflyttet og få medicinsk smertelindring hvis du vil. Men udgangspunktet er at klare det uden. Jeg vil vove den påstand, at du sagtens kan klare det hvis du gerne vil, forbereder dig godt, og har en ukompliceret fødsel.

Er det sikkert at føde derhjemme?

Svaret er ja, hvis at du har en ukompliceret graviditet, og fødslen forløber ukompliceret. Du kan spørge din jordemoder om du kan være kandidat til at føde hjemme. Hvis du er førstegangsfødende, vil din medicinske historie samt vurdering af din graviditet ligge til grund for vurderingen. Har du født før vil dine tidligere fødslers forløb også være med i vurderingen. Undersøgelser viser at du nedsætter din risiko for indgreb ved en hjemmefødsel, også selvom du måske bliver overflyttet (hvor et eventuelt indgreb vil foregå). Det er vigtigt at huske på at en af grundende til at det er sikkert at vælge en hjemmefødsel er fordi der hele tiden er den mulighed at du kan blive overflyttet.

Når det så er sagt, så passer det godt til fødslens ”anatomi” at skabe en hyggelig ramme som du føler dig tryg i. Man er ofte mere tryg derhjemme, og kan drage fuld nytte af hvordan det fremmer det ve-fremmende hormon oxytocin. Der kan også være en fordel ved at være i sit eget bakterieforum, så at sige. Det jeg mener er at det nyfødte barn, og din krop ikke udsættes for de mange forskellige bakterier der er på et hospital, men i stedet kan drage nytte af at være i en kendt ”kultur”.

Fordomme om hjemmefødsler

Der er desværre stadig en del fordomme om hjemmefødsler, hvilket betyder at I kan risikere at skulle forsvare jer vældig meget hvis i vælger at føde hjemme. Det kan være svært at stikke ud, og gøre noget andet end det der er mainstream. For nogle er det decideret provokerende at høre om. det skyldes nok at det prikker til deres egen fortælling og selvforståelse. Prøv at se igennem de ting, med overskud, det handler sjældent om jer. Ligesom alle de velmenende og forfærdelige historier man ofte må lægge øre til som gravid, eller far der venter sig.

En af de mest almindelige fordomme er at det er farligt at føde hjemme o mange forstår ikke hvordan i tør træffe det valg. Det forholder sig dog slet ikke sådan, tværtimod kan man se at der er rigtig gode statistikker på området. Det er ganske enkelt mangel på viden om området der her kommer til udtryk. Desværre holder det sjældent folk tilbage.

En anden fordom er at det er naivt at føde hjemme hvis det er første barn. Du ved ikke hvordan det er og hvad du kan klare. Det er jo måske også rigtigt, men man er jo ikke mindre naiv når man føder sit første barn på et hospital. Til gengæld tager du ansvaret mere på dig, beslutter dig for at klare det, og sætter dig ofte mere ind i tingene når du vælger at føde hjemme. Og din indstilling vil uanset hvad gøre underværker.

Fordele ved hjemmefødsler

Den ro det giver at du er i dine egne omgivelser, er med til at skabe de bedte forudsætninger for at dine veer arbejder godt og konstruktivt. Oxytocinet flyder nemmere, du er mere komfortabel selvom det der hårdt at føde. Psykologisk giver det ro at du ved at der kommer en jordemoder ud til dig når det er tid, så du ikke hele tiden skal tænke over hvornår du skal afsted.

Det er ikke påvist at der en mindre risiko for infektion. Men det menes at være sandsynligt, fordi du ikke bliver præsenteret for fremmede bakterier hjemme hos dig selv.

Barnet har desuden glæde af at blive født ind i den bakteriekultur som det skal lære at kende, og som I lever i, da det vil være med til at skabe en anden og sandsynligvis sundere bakteriekultur i barnets tarmflora, end hvis det bliver født på sygehus. Nyfødte bliver præsenteret for bakterier via skeden og brysterne, disse er essentielle og vigtige for at der kommer en god bakterieflora i barnets tarme. Det skønnes at de bakterier man bliver udsat for som nyfødt, har betydning resten af livet. Ved at føde hjemme undgår man således antibiotika resistente stammer, og andre uhensigtsmæssige påvirkninger.

Amningen fungerer bare bedre, det er et faktum. Der ses sjældent de store ammeproblemer efter hjemmefødsler. Amning kræver ro, og det er der mere af når man føder derhjemme, mælken løber hurtigere til jo mindre man skal forholde sig til i den første tid.

Som far er det dig der er vært, du har noget at tage dig til, kan mere aktivt hjælpe til. Du vil i højere grad føle dig nyttig, og vil også være det. Du er ikke mere ansvarlig for hvordan fødslen forløber, men for det praktiske omkring fødslen, hvilket er rart for de fleste.

Hvornår er en hjemmefødsel en dårlig ide?

Hvis du fejler noget, enten før du blev gravid eller har udviklet noget under graviditeten. Eller hvis du tidligere har haft komplikationer under en fødsel der øger risikoen for gentagelse. Her lister jeg tilstande op som er kontraindiceret til hjemmefødsel, der findes naturligvis flere tilstande jeg ikke har med, spørg din jordemoder hvis du ikke finder svaret her.

Du bør ikke føde hjemme hvis du:

 • Er overvægtig BMI + 35
 • Har hypertension (forhøjet blodtryk)
 • Har svangerskabsforgiftning
 • Har leverbetinget graviditetskløe, med påvirkede blodprøver
 • Venter tvillinger
 • Hvis barnet ikke ligger med hovedet nedad
 • Har diabetes, også graviditets udløst
 • Føder for tidligt (før uge 37+0)
 • Går langt over tid (efter uge 42+0)
 • Har fået påvist GBS i urinen
 • Har et for lille barn i maven dvs. påvist ved, og fulgt med scanninger
 • Tager medicin der kan påvirke det ufødte barn
 • Skal sættes i gang med at føde
 • Tidligere har født ved kejsersnit
 • Tidligere har blødt over 500ml efter fødslen
 • Tidligere har fået en stor bristning (grad 3 eller 4), og blev syet på en operationsstue

Som jordenoder møder man fra tid til anden nogen der ønsker at føde hjemme fordi de ikke er trygge ved eller decideret bange for at føde på et sygehus. Det er en rigtig ærgerlig grund, da det som jordemoder bliver svært at stå for sikkerheden under hjemmefødslen hvis overflytning ikke er en mulighed, eller vil udløse en voldsom psykisk reaktion. Det er bedre at forberede sig på at se frygten i øjnene og for eksempel få en rundvisning på fødegangen, og arbejde med sin hospitalsangst. Du kan ikke vide om du får brug for den hjælp der findes der, og det er sværere at hjælpe dig hvis du render rundt med en ubearbejdet angst. Hvis du eller din partner har det sådan så prøv at arbejde med det, så det fylder mindst muligt når du skal føde. Det nytter jo heller ikke noget at I ikke kan hjælpe jeres barn hvis det bliver sygt og har brug for indlæggelse efter fødslen.

Man møder også en del der tænker at det ikke er noget for dem hvis de fødte med sugekop første gang, blev sat i gang første gang, eller fik en epidural blokade første gang. Men det kan du faktisk godt. Hvis du har mod på det selvfølgelig, det er det vigtigste. De ovennævnte indgreb determinerer ikke din næste fødsel, så det bør ikke holde dig tilbage.

Skal børnene med til hjemmefødslen?

Det er meget individuelt hvordan man har det med det, for nogen er det det mest selvfølgelige at have de store søskende med. Det kræver dog at der er mulighed for at de kan trække sig hvis de synes det bliver for voldsomt, og at der er nogen som de er trygge ved sammen med dem. Det er også værd at mærke efter hvad du selv har mest lyst til. Det kræver mere overskud af dig som fødende at have dine andre børn tilstede, og det er helt ok, ikke at orke det.

En fødsel kræver for det meste din fulde opmærksomhed, og kan jo også udvikle sig til en akut overflytning, hvilket kan virke voldsomt på barnet der jo godt kan se at mor og far er helt anderledes. Der er ikke nogen regler, men tænk det igennem og mærk efter. Tænk også over hvor meget du måske larmer, det er ikke altid så trygt for et barn hvis mor lukker sig inde i sig selv og brøler derudaf, selvom det kan virke super godt for dig. Hvis du skal overflyttes undervejs, er det ikke en god ide at tage børn med, det er bare ikke et sted for børn. I stedet kan de komme med ind og hente dig og den lille bagefter, og far kan opdatere børnepasseren undervejs.

Hvad med naboerne?

Det kan være at man ikke ønksr at føde hjemme fordi man bor i en lydt lejlighed. Det er måske nok et storbyfænomen, men ikke desto mindre betydningsfuldt for nogen. Hvis du bor i lejlighed, er det god stil at sætte et opslag op i opgangen, og måske i opgangen ved siden af om at du planlægger en hjemmefødsel og i hvilken periode. Så undgår du også sure folk der banker på døren eller overbekymrede naboer. Man kan evt. også hænge et plastikchartek op med ørepropper for at gøre det lidt humoristisk. Det kan også være en fin tilgang, så har I undskyldt på forhånd for eventuelle støjgener. Selvom du ikke bor i lejlighed, kan det være en god ide lige at nævne for de tætteste naboer at i planlægger en hjemmefødsel, og måske sætte en seddel uden på hoveddøren om at der er en fødsel i gang. Så undgår i forstyrrelser og hvis der er lys om natten og jordemoderbil i indkørslen, så bliver de ikke bekymrede.

Hvad skal der til for at føde hjemme?

Egentlig skal der ikke så meget til. Det er vigtigt at I føler jer trygge ved det, og du forbereder dig på at klare det uden medicinsk smertelindring.
Derudover er der nogle praktiske forberedelser. I skal have tænkt over hvor fødslen skal foregå så I kan indrette jer derudfra. Om I vil leje eller købe et fødekar, bestemmer i selv, det er den bedste mulighed for smertelindring derhjemme, men ikke nødvendig. Se listerne herunder. Pointen er, det kræver ikke mere end I kan ordne på en dag.

Hvad SKAL man bruge til hjemmefødslen:

 • Rene håndklæder, en god stak. Gerne gamle/slidte så det ikke gør noget at de bliver nussede.
 • Plastik/voksdug afdækning af den madras eller seng du vil føde i hvis du ikke føder i vand (det skal være muligt at føde på land, da det ikke altid giver mening selvom man forestiller sig at man vil føde i vand.
 • Rene lagner og sengetøj der godt må blive beskidte til ovenpå afdækningen.
 • Affaldsposer, både store sække og små.
 • Lille flytbart bord/bakke til at pakke fødesæt ud på
 • Lille affaldsspand man kan flytte rundt på
 • Bordplads med almindelig belysning til at føre journal ved.
 • Babytøj herunder et par ekstra huer der godt må blive beskidte
 • Babydyne
 • Bleer og vaskeklude til barnet, samt stofbleer.
 • Kraftig lampe til hvis du skal sys
 • Store hygiejnebind til efter fødslen, mange steder får du udleveret de helt store og kan nøjes med de store natbind, og senere almindelige menstruationsbind. Hør din jordemoder ad.
 • En pakket taske til eventuel overflytning

Hvad er en god idé at have med til hjemmefødslen:

 • Mere plastik afdækning til under fødekar, eller andre møbler du måske gerne vil være i under fødslen.
 • Vaskbare dyner/puder.
 • Lille balje/skål til at fange moderkagen i. Evt en mere til at kaste op i.
 • Stort hårdt spækbræt til at pakke ind og ligge under dig hvis du skal sys (det giver meget bedre oversigt, uden at du skal ligge på et bord.
 • Stof vaskeklude til fx kolde klude til panden/nakken undervejs.
 • Fødekar
 • Et ur med sekundviser, for at registrere det præcise fødselstidspunkt
 • Kamera (opladt)
 • Sikringer (bare for en sikkerhedsskyld)
 • Musik, lav en playliste, eller sæt en hyggelig radiokanal på. Det giver en afslappet stemning.
 • Hyggebelysning
 • Læbepomade
 • Chiliplaster, og eller ingefær til at lave ingefær klude til at lindre der hvor veerne sidder.
 • Klyx (lille lavement) til at ”tømme ud” inden fødslen, tages i starten af fødslen
 • Massageolie
 • Mad, drikke og snacks til alle der er tilstede, husk at du mister appetitten så små snacks med meget energi er godt til den fødende
 • Sugerør, gør det nogle gange nemmere at få drukket nok
 • Læbepomade og tyggegummi, til at friske op
 • Mad til de følgende dage i fryseren
 • Tøj til at amme i, vent med amme BH’en til mælken har reguleret sig et par uger efter fødslen, de ændrer sig rigtig meget i den tid.
 • Panodil og Ipren til efterveer eller ondt for neden efter fødslen

*Lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp er pr. 1. Januar 2007 erstattet af en den nye sundhedslov, der skelner mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme.

Læs mere om hjemmefødsler: Danske og internationale studier hjemmefødsler

Skriv gerne hvis du har kommentarer eller spørgsmål til artiklen.